SMB-bedrifter brukes som bank

Små og mellomstore (SMB) bedrifter rammes av at bankene er blitt forsiktigere med å gi lån til næringslivet.