11. mars i fjor skjedde det verst tenkelige i Japan. Ikke bare ble landet rammet av et kraftig jordskjelv og en stor tsunami, bølgene rullet over et atomkraftverk i Fukushima. Bølgene ødela kjølingssystemet, og japanske myndigheter forutså en nedsmelting kun timer etter at det skjedde, skriver Reuters.

De ventet likevel en måned før de advarte befolkningen om hva som kunne skje.

Besøkte Japan

Representanter for Statens strålevern var nylig i Japan på en konferanse i Fukushima, der de ble bedt om å komme med innspill til oppryddingsarbeidet, og dele erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken. I tillegg til Statens strålevern, gir flere andre land råd, blant annet Hviterussland og Frankrike.

Astrid Liland, seksjonssjef helse— og miljøvurderinger i Statens Strålevern, var i Japan siste uken i februar. Hun mener opprydningsarbeidet går for tregt, og kritiserer Japanske myndigheter for manglende beredskap.

— De burde ha startet for lenge siden med å planlegge for en ulykke. Når de ikke har startet på forhånd, blir veien til mens man går. Slik sett er de egentlig i en krisesituasjon fortsatt.

Japanske myndigheter lovet befolkningen at det ikke kunne skje en ulykke ved atomkraftverket, og at det var helt trygt. Det straffet seg da ulykken inntraff.

— Japanske myndigheter har en utfordring fordi de ikke hadde laget planer på forhånd. De hadde lovet at det var trygt. Dermed begynte de på bar bakke da store landområder ble kontaminert. De hadde en rekke spørsmål de ikke hadde svar på da ulykken inntraff, sier Liland til Aftenposten.no.

Rammer bøndene

I april skal myndighetene sette ned grenseverdiene for radioaktivitet i matvarer. Da går grensen for radioaktivt cesium i matvarer ned fra 500 til 100 becquerel per kilo. I Norge ligger grensen på 600 becquerel per kilo, og 3000 for reinsdyr og annet vilt. Dermed legger japanske myndigheter seg på en mye strengere grense enn i Norge. Det er ikke for å verne befolkningen mot stråling, mener Liland.

— Grensene er ikke satt ut fra et strålingvernsmessig hensyn, grensene er satt så lavt fordi myndighetene vil tilfredsstille konsumenter utenfor Fukushima og Japan. Det gjør at det blir enda vanskeligere for bøndene å produsere mat som overholder grenseverdien, sier Liland.I fjor var problemet direkte forurensning som landet på planter og jorda. I år kommer det gjennom plantene, som suger det opp fra jorden. Fra plantene spres strålingen til dyr. Nå lurer lokale bønder på hva som skjer.

— Det virker ikke som om de har fått god informasjon fra myndighetene når det gjelder hva de kan forvente av forurensning i år. Det er stor usikkerhet hos bøndene om det går an å produsere ren nok mat, sier Liland.

Har ikke startet opprydding

Mange av de som måtte evakueres fra Fukushima-distriktet aner ikke når de kan flytte hjem igjen.— Folk er usikre på når oppryddingsarbeidet kommer i gang. De vet ikke når de kan flytte tilbake, og er usikre på hvor farlig strålingen er. Det er mange eksperter i Japan med forskjellige syn på saken, og den informasjonen som kommer frem i media er sprikende. Hverken media eller vanlige folk vet hvem de skal tro på, sier Liland.

Liland kritiserer også myndighetene for ikke å ha kommet godt nok i gang med arbeidet. I områder med over 20 millisievert strålingsdose per år har nasjonale myndigheter ansvaret for oppryddingen, mens lokale myndigheter tar seg av de resterende områdene.

— I de områdene som er litt mindre kontaminert har man kommet godt i gang, mye på grunn av lokale ildsjeler. Men der nasjonale myndigheter har ansvaret, har det ikke blitt gjort så mye, sier Liland.

- Det virker som om det er litt for lite samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter, slik at folk ikke får nok hjelp til å forstå hva slags utfordringer som ligger foran dem.