Vekselbanken blir Terra-bank

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har inngått intensjonsavtale om fullt samarbeid med de 78 sparebankene i Terra-Gruppen AS.