Dagen før nasjonaldagen i mai 2002 var Stortingets representanter samlet for å stemme over fremtiden for redningshelikoptertjenesten i Norge.

De gamle Sea King-helikoptrene har 30-årsjubileum samme år, og det er bred enighet om at det er på tide å bytte dem ut. Som en symbolsk handling velger noen i Forsvaret å la et Sea King-helikopter kretse litt lavt over Oslo sentrum denne dagen. Det klirrer i lysekronene i Stortingssalen da vedtaket blir fattet: Sea King skal stå på bakken innen 2008 – og nye redningshelikoptre skal være på plass samme år.

32 fulltidsansatte

Men Sea King-helikoptrene er fremdeles i daglig bruk når 330-skvadronen skal redde liv. Datoen for når de 16 nye helikoptrene skal være klare, er blitt forskjøvet flere ganger.

Årsakene er flere: Finansdepartementet forlangte at hele prosjektet skulle kvalitetssikres — og det har vært diskusjon om alt fra rekkevidde til kapasitet på de nye helikoptrene.

I 2007 etablerte Justisdepartementet en prosjektgruppe som fikk ansvaret for hele anskaffelsesprosessen. Siden den gang har organisasjonen vokst betraktelig, og i dag jobber 32 personer fulltid med innkjøpet. De fleste sitter i innleide kontorlokaler på Sola utenfor Stavanger.

«Fullstendig latterlig»

Tall Aftenposten har fått, viser at prosjektgruppen de siste fire årene har brukt over 112 millioner kroner – uten at det er klart hvem som skal levere helikoptrene eller nøyaktig når de vil være på plass.

Allerede i 2003 leverte et utvalg en innstilling om behovene for den fremtidige redningshelikoptertjenesten i Norge til Justisdepartementet. Utvalget ble satt ned av daværende justisminister Odd Einar Dørum (V). Tidligere helikopterpilot Per Gram var en av dem som var med å lage rapporten. I dag slakter han det påfølgende arbeidet fullstendig.

- Vi påpekte allerede i 2003 at helikopteranskaffelsen burde ut på anbud. Så går det ytterligere fire år før regjeringen klarer å beslutte det samme. Og fire år senere er vi i en situasjon hvor det ikke har skjedd noe som helst. Det er fullstendig latterlig, sier Gram.

De gamle går sakte

Han påpeker at det er problematisk at både Forsvaret, helsesektoren og Justisdepartementet må forsøke å samarbeide om å finne et passende helikopter når de ulike gruppene har helt ulike behov.

- Forsvaret presser på for å få et helikopter som dekker deres behov, men det passer dårlig med egenskapene til et rent sivilt redningshelikopter. Det har endt opp med å bli en byråkratisk suppe - og en prosess som også har blitt ufattelig dyr. Det er helt utrolig å sitte på sidelinjen å se på at dette skjer. Vi har kommet i en situasjon hvor vi gambler med livet til nødstedte som fremdeles må akseptere at Redningstjenesten bruker gamle, helikoptre som går sakte, sier Gram.

«Vi har vært frustrerte»

— Planen er å starte anbudsprosessen i januar 2012, skrive kontrakter innen høsten 2013, og ha de første nye helikoptrene på plass i 2017, sier avdelingsdirektør Ole Hafnor i Justisdepartementet.

- Fire år og 112 millioner kroner etter påbegynnelsen er dere fremdeles ikke i gang med anbudsprosessen. Hvorfor ikke?

— Vi har et regime som gjør at alle statlige investeringer over 500 millioner kroner må kvalitetssikres. Det er gjort i to runder av eksterne konsulentfirma, og vi har laget kravspesifikasjoner og gjort konseptstudier. Dette er et veldig omfattende arbeid.

- Forstår du at noen vil reagere på at det er brukt 112 millioner kroner og fire år, uten at et eneste helikopter er bestilt?

— Det kan jeg se. Men det er slik lovverket er.

Rundt 75 millioner kroner har gått til konsulenter som har gjennomgått hele prosjektet - to ganger.

Tidkrevende og dyrt

I Justisdepartementet erkjenner statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) at arbeidet er tidkrevende og dyrt, men han mener det har vært nødvendig. Så nødvendig at de neste år foreslår å øke overføringen til prosjektgruppen med 50 millioner kroner.

— Vi har vært frustrert i den forstand at vi lenge har hatt lyst til å gjennomføre dette så raskt som mulig. Men vi er forpliktet til å gjøre kvalitetssikring. Det gjør at vi nå har et godt beslutningsgrunnlag, og det er viktig når vi skal bruke 16,8 milliarder kroner.

- Stortinget vedtok i 2002 at det skulle bestilles nye redningshelikoptre. Hvorfor er det da nødvendig å betale et konsulentfirma fem år senere for å finne ut det samme?

— Jeg forholder meg til den tidsbruken denne regjeringen har hatt. Innenfor de rammen har vi gjennomført en grundig utredning for å finne ut hvilket antall helikoptre som er nødvendig, hvor mange baser vi trenger og hvilken rekkevidde helikoptrene skal ha. Dette har vært et omfattende arbeid som har tatt tid.

- Er det noe du ser kunne blitt gjort for å få fortgang i dette?

— Det første den rødgrønne regjeringen gjorde da vi kom til makten, var å gå inn i anskaffelsen. Det var viktig å finne ut om de helikoptrene vi hadde opsjon på (NH90, red.anm) var riktig. Vi kom frem til at de ikke var det. Så har det tatt tid og kostet penger med kvalitetssikring på det nye prosjektet. Det får vi bare ta til etterretning. Men jeg føler meg trygg på det prosjektet som nå ligger klart.