Tidligere i høst ble en andelsleilighet i et borettslag på Sandaker i Oslo solgt på tvangsauksjon til en ny eier som også eide en annen leilighet i borettslaget.

Ifølge borettslagets vedtekter må ny eier godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.

Styret nektet imidlertid å godkjenne den nye eieren.

«Bakgrunnen er at han ikke har til hensikt å flytte inn i boligen, jfr. tidligere overdragelser knyttet til vedkommende. Nøkler må ikke utleveres», skrev styret i sin begrunnelse.

Fikk overlevert nøkler

De mente den nye eieren kun kjøpte leiligheten for å pusse den opp og selge den videre uten å skulle bo i den selv, fordi han har en forhistorikk med dette. Han har også kjøpt en ny bolig på Kongsvinger.

Selv om styret nektet å godkjenne vedkommende som ny eier, fikk han i november overlevert nøkler til leiligheten, og begynte så å pusse opp leiligheten.

Styret nekter også eieren å bruke leiligheten midlertidig til eierspørsmålet er avgjort. Den nye eieren valgte dermed å saksøke borettslagets styre, og nylig falt det dom i Oslo tingrett.

Borettslaget fikk støtte

Tingretten støtter styrets nektelsesgrunn, og legger spesielt vekt på et brev skrevet av den nye eierens advokat til styret:

«X planlegger å pusse opp leiligheten (...). Det er mulig X vil videreselge leiligheten etter den er ferdig oppusset, eventuelt vil han bruke leiligheten som en pendlerleilighet. I alle tilfeller er ikke dette noe som angår borettslaget (...).»

Borettslaget ble dermed frifunnet, og tingretten vil heller ikke gi den nye eieren bruksrett til leiligheten frem til nektelsesvedtakets gyldighet er rettskraftig avgjort.

Den nye eieren må nå belage seg på å måtte selge leiligheten videre, og har allerede lagt den ut for salg, hvor det i annonsen står at leiligheten er nyoppusset i 2011.

Eieren vil imidlertid anke saken.

— Saksøker vil anføre for lagmannsretten attingretten har bygget avgjørelsen på feil lovanvendelse idet mistanke omoppussing og videresalg/ikke-bruk etter kjøpers syn ikke utgjør «saklig grunn» til å nekte nyandelseier i borettslag, opplyser eierens advokat Sigurd Vestrheim tilAftenposten.no.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook