En kvinnelig kabinansatt i et flyselskap fikk i 2009 sparken fordi hun, i strid med reglementet, ikke hadde meldt fra til arbeidsgiveren og fått godkjent et bytte av en stand-by vakt med en kollega, melder bt.no.

Risikerte økonomisk tap

Selskapet hun jobbet for begrunnet oppsigelsen med brudd på arbeidsavtalen, herunder ulovlig fravær og grovt illojal opptreden fra hennes side. De mener selskapet kunne lidd et økonomisk tap, gjennom forsinkelser og kanselleringer, dersom kvinnen hadde blitt kalt ut og ikke hadde kommet.

Kvinnen hadde flydd til et annet sted og jobbet for en biarbeidsgiver på det tidspunktet hun skulle hatt stand-by vakt.

Den ansatte som overtok vakten hennes jobbet i halv stilling og det ville derfor ikke skape problemer med arbeids— og hviletidsbestemmelsene i luftfarten. Vedkommende skyldte også kvinnen en vakt.

Den tidligere arbeidsgiveren mener det var illojalt av kvinnen og jobbe for et annet firma samtidig som hun hevet lønn hos dem.

Avtale med kollega

Kvinnen gikk til sak mot flyselskapet og krevde erstatning for usaklig oppsigelse.

Gulating lagmannsrett kom i mai 2011 frem oppsigelsen var saklig, siden byttet ikke var klarert med arbeidsgiveren slik rutinen var. Selskapet var ved dette blitt utsatt for risiko for økonomisk tap.

Kvinnen ble i lagmannsretten dømt til å betale sin tidligere arbeidsgiver rundt 217.000 kroner i saksomkostninger. Før det hadde kvinnen tapt også i Fjordane tingrett.

Nå har Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom.

I høyesterettsdommen legges det vekt på at kvinnen hadde sikret seg ved avtale med andre ansatte slik at det ikke skulle oppstå problemer for arbeidsgiver dersom det ble behov for å kalle ut stand-by vakten.

Ikke nok til oppsigelse

Høyesterett uttalte at brudd på stand-by plikter etter en konkret vurdering kan gi grunnlag for oppsigelse, men kom i den foreliggende saken enstemmig til at den manglende klareringen av vaktbyttet ikke var nok til oppsigelse.

Den tidligere arbeidsgiveren er også dømt til å betale kvinnens saksomkostninger på 442.285 kroner.

Høyesterett har ikke tatt stilling til erstatningsspørsmålet siden dette ikke er blitt behandlet av andre rettsinstanser tidligere.

Kvinnens advokat, Pål Magne Bakka, sier de håper på en løsning gjennom forhandling. Han forteller at kvinnen vil kreve ca. to årslønner i erstatning fra flyselskapet, noe som er vanlig i erstatningssaker.

Svært lettet

Dette er første gang en sak om vaktbytte har vært oppe i Høyesterett.

— Dette har svært stor betydning, sier advokat Bakka.

Han forteller at denne dommen avklarer hvordan slike saker skal avgjøres.

— Saker som denne skal avgjøres med en konkret vurdering av skade og risiko. Gulating hadde ikke vurdert hvilken risiko hun utsatte selskapet for, om den var teoretisk eller nærliggende, sier han.

Bakka forteller at hans klient var svært lettet etter dommen.

— Hun har syntes det har vært tungt å være part alene mot et stort selskap, sier han.