— Med appen BipperKids får foreldre tilgang på en trygghetsløsning for barns mobiltelefoner som både lar dem følge med på barnas mobilaktiviteter og definere grenser for hva som er lov, sier Silje Vallestad.

Bipper-gründeren og trebarnsmoren lanserte i fjor et eget mobilabonnement i samarbeid med Tele2 der foreldre både kan lokalisere barna og bestemme hvem de kan ringe til og når.

BipperKids som lanseres i dag, er en gratis app som kan brukes uavhengig av hvilken mobiloperatør telefonen er tilknyttet.

Med appen installert på barnets telefon, mottar foreldrene en rapport på e-post med informasjon om hvordan barnet har brukt mobilen siste uke.

Mer detaljert informasjon om mobilbruken får man ved å gå inn på en egen BipperKids portal på nett.

Her vil det også være mulig å aktivere ulike kontrolltjenester som setter grenser for hva det skal være mulig å benytte mobilen til.

Appkontroll og lokaliseringstjeneste

En egen Appkontroll lar foreldre bestemme hvilke apper som kan eller ikke kan brukes.

— Det finnes hundretusenvis av apper og barn har i dag fri tilgang på både pornografiske og voldelige apps. For foreldre har det så langt vært nær umulig å følge med på hvilke apps som tas i bruk, sier Vallestad med henvising til appbutikken Android Market hvor BipperKids i første omgang blir tilgengelig.

I tillegg til rapportene og kontrolltjenestene, inneholder BipperKids en trygghetsalarm og en lokaliseringstjeneste. En lokaliseringstjeneste som lar foreldre lokalisere barnet ved bruk av mobilens GPS. Snart kommer også eget filter hvor man kan definere hvilke nettsteder eller kategorier av nettsteder barnet kan surfe på.

De mange tjenestene er ifølge Vallestad en erkjennelse av at behovet for funksjonalitet og kontroll avhenger av barnets alder og modenhet.

Lanseringen av Tele2 Bipper i fjor brakte med seg diskusjoner i media om overvåking av barn.

— Selvsagt skal barn få ha privatliv, men som foreldre har vi både rett og plikt til å følge med på og engasjere oss i barnas digitale hverdag, sier Vallestad.

Hun understreker at det går en fin linje mellom negativ og positiv overvåking, men at det er helt nødvendig at foreldre følger med på hva som skjer og engasjerer seg i barnas mobilbruk.

- Brudd på FNs barnekonvensjon

Leder for Medietilsynets Trygg bruk-senter, Stian Lindbøl, er særdeles kritisk til det GPS-baserte overvåkningsverktøyet som BipperKids tilbyr.

— En slik mulighet til å lokalisere barna er ikke bare moralsk betenkelig, det er også et klart brudd på barns rett til et privatliv slik det er nedfelt i blant annet FNs barnekonvensjon, sier Lindbøl.

Han synes det virker som om Vallestad og Bipper helt har glemt barna og deres rettigheter, og at BipperKids smaker av å være en kommersiell tjeneste utviklet på voksnes premisser.

Tillit skapes gjennom dialog, ikke overvåkning, sier Lindbøl, som fraråder bruk av slike overvåkningsverktøy på det sterkeste.

Lindebøl har i det hele tatt vanskelig med å se behovet for en app som BipperKidz, og viser til at mer fornuftige funksjoner som muligheten for å sperre for diverse nummer og begrense telefonregninger etc. er gratis tilgjengelig mange andre steder.

— De fleste mobiloperatører tilbyr i dag tjenester som gjør det mulig for foreldre å legge inn diverse begrensninger i barnas abonnement. I tillegg er det mulig å gjøre innstillinger i selve mobiltelefonene, understreker Lindbøl.

- Medietilsynet er naive

Bipper-gründer Silje Vallestad er ikke veldig overrasket over Medietilsynet krasse kritikk, men er desto mer uenig.

— Jeg synes Medietilsynet er naive i sin tro på at barn og unge vurderingsevne. Barn har ikke den samme vurderingsevnen som voksne, om må følgelig guides og veiledes, sier Vallestad.

Hun mener BipperKidz ikke handler om overvåkning, men er et verktøy som gjør det enklere for foreldre å beskytte og legge rammer for barna i en digital verden laget av og for voksne. Akkurat slik barn utstyres med hjelm når de sykler

Beskyldningene om brudd på FNs barnekonvensjon tar hun med ro, men henvising til at den samme konvensjonen også sier at barn har rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon.

— Barn har ikke et filter i hodet slik Medietilsynet later til å tro, sier Vallestad.