• MULIGHETER: I 2012 ble disse alternativene vurdert som nye områder for godsterminal av Jernbaneverket.

Vil finne ny godstomt nå

Samferdselsministeren gir Jernbaneverket i oppdrag å flytte godsterminalen ut av Bergen sentrum.