— Presterer vi godt, belønnes vi. Gjør vi det ikke, blir resultatet motsatt, sier kommunikasjonsdirektør Jarle Ramskjær i Securitas.

1. mars trådte en ny kontrakt i kraft mellom Securitas og Avinor. De fire neste årene vil Securitas stå for sikkerheten ved 45 flyplasser fra Kristiansand i sør til Svalbard i Nord.

Hemmelig bonus

Et viktig moment ved den nye kontrakten, er altså at Avinor kan belønne eller straffe Securitas etter hvor god jobb de gjør.

— Jeg forventer at dette på sikt vil føre til høyere kundetilfredshet, sier operativ sjef Leif Johansen ved Avinor på Flesland.

Securitas vil få pluss- eller minuspoeng etter hvordan de leverer i forhold til kontrakten på køtid i slusene og opplevd grad av service blant de reisende. Hvis plussene blir flere enn minusene, vil Securitas få utbetalt en bonuspott av hemmelig størrelse.

Securitas får mer ansvar

Tidligere stilte Avinor krav til bemanningen. Nå får Securitas betalt etter antall passasjerer og bestemmer selv hvor mange vektere de har på jobb.

— Det er motiverende for oss at vi får dette ansvaret i den nye kontrakten. Den gir oss rom til å være den eksperten vi er på sikkerhet og planlegging av sikkerhetsbehovet på Flesland, sier Jarle Ramskjær i Securitas.

— Vi får et mer smidig samarbeid. Avtalen gir oss et insentiv til å gjøre hverandre gode, sier Leif Johansen i Avinor.

Dersom Securitas spekulerer i å ha for få vektere på jobb, risikerer de altså en økonomisk smekk dersom de ikke fyller kontraktskravene.

- Må gå seg til

Det er ingen hemmelighet at Flesland iblant sliter med store køer. Ifølge Leif Johansen er det normalt mest kø torsdag, fredag og lørdag ettermiddag. På det meste kan ventetiden ifølge Avinor være over halvtimen.

Sist torsdag var det i en times tid lange køer. Ifølge Johansen hadde det ingenting med den nye kontrakten å gjøre.

— Situasjonen er følsom på Flesland. Hvis vi får en forsinket avgang, kombinert med at vi ikke får åpnet slusene fem minutter før en potensiell køsituasjon, havner vi på hælene, sier han.

Regiontillitsvalgt Hilde Thue i Securitas forteller at fagforeningen har vært involvert både sentralt og lokalt med den nye flyplasskontrakten.

— Vi jobber nå med å få på plass en ny turnus i henhold til den nye kontrakten. Dette er helt nye rammer, så det må gå seg til, sier Thue.

Vil gi deg ventetiden

Avinor er ikke fornøyd med dagens system for å måle ventetiden i sikkerhetskontrollen.

I løpet av en måned eller to er planen å få på plass et system tilsvarende det man har på Gardermoen. Da vil også de reisende til en hver tid kunne følge med på forventet ventetid i sikkerhetskontrollen.

1. juni åpner et nytt inngangsparti på Flesland. Dermed økes antall sikkerhetssluser fra fem til syv.

— Dette vil øke kapasiteten i sikkerhetskontrollen og redusere køene, sier Johansen.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Ramskjær i Securitas har selskapet 13 nye sikkerhetskontrollører under opplæring som vil bli satt i sving i løpet av våren.

Les også: