Dette er noen av forslagene fra et utvalg under ledelse av Gunnar Berge, som i går la frem flere tiltak for å bedre asylforvaltningen.

– Lediggang er roten til alt ondt. Vi mener man bør være mer sjenerøse med å gi midlertidig arbeidstillatelse slik at flere kan komme i en mer aktiv tilværelse, sier Berge.

Utvalget går også inn for lengre avtaleperioder og lengre oppsigelsestid for asylmottakene – av hensyn til mottakenes «kompetanse».

Samtidig foreslås at tilbudet til asylsøkere blir lovregulert, og at eget tilsyn som sikrer at tilbudet er godt nok. I tillegg foreslås at asylsøkere i større grad får bo privat, uten å miste økonomiske ytelser.

Utvalget forkaster dessuten forslaget om et eget retursenter for personer som har fått avslag.

I fjor ble flere av mottakene brent ned at rasende asylsøkere.