Marine Harvest vil kjøpe industri

Det børsnoterte oppdrettsselskapet Marine Harvest tener gode pengar på høg laksepris, men foredlingsindustrien som kjøper laksen slit med lønsemda.