• Bøndene har så langt ikke godtatt statens tilbud i jordbruksoppgjøret. ARKIVFOTO: STEIN J. BJØRGE FOTO: stein bj�

Småbrukarlaget bryter forhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avvist statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Norges Bondelag har besluttet å gå i formelle forhandlinger.