Dette kartet viser hvor tett oppdrettsanleggene ligger

Sunnhordland og Hardangerfjorden er områdene med flest oppdrettsanlegg i Norge. Nå kan en ny plan føre til at enkelte må flytte sine anlegg.