Vil ha nytt energiselskap med i statsbudsjettet

KrF ber nå om at regjeringen bevilger penger til opprettelse av et alternativ energiselskap, Greenstat, i Bergen.