- For tidlig å konkludere

Finansminister Siv Jensen mener det så langt ikke er grunn til å slå fast at regjeringen har budsjettert med en for høy oljepris.