— Vi ønsker at norske havbruksselskaper skal utvikle seg og skape nye verdier, samtidig som vi opprettholder et differensiert eierskap, sier Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til Aftenposten.

For mens John Fredriksens selskap Marine Harvest i dag 24 prosent av norsk oppdrettsnæring, ønsker selskapet ønsker å kjøpe seg enda større.

Så langt har selskapet vært stanses av en eierskapsbegrensning som skal forhindre at en aktør blir for mektig.

Refser lakseregler

Men EFTAs overvåkingsorgan ESA slo nylig fast at eierskapsbegrensningene er i strid med EØS-regelverket. Dermed kan regjeringen bli tvunget til å ta et skritt tilbake og se Fredriksen kjøpe enda flere av Norges laksemerder.

— Vi har lenge argumentert med at det er fornuftig å ha regler for eierskap i havbruksnæringen i Norge. Vi setter vår lit til at vi skal få ESA til å forstå at slike regler er fornuftige, og at de ikke er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, sier Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til Aftenposten.

Bosetning ikke god nok begrunnelse

Men det spørs hvor lenge regelverket er på Fiskeri— og kystministerens side. EFTA-domstolen har nylig behandlet en tilsvarende sak om eierskapsbegrensninger i den norske børsloven. Den ble funnet å være i strid med EØS-regelverket.

ESA har foreløpig konkludert med at hensyn til spredt bosetning langs kystsamfunnet ikke er begrunnelse nok til å kunne begrunne de norske eierskapsbegrensningsreglene.

Advokat i Steenstrup Stordrange, Dag Sørlie Lund, mener den ferske dommen gir en indikasjon på hvordan eierskapsbegrensninger innen oppdrettsnæringen vil bli vurdert av EFTA-domstolen.

Synet deles også av analytiker i Norne Securities, Anders Gjendemsjø, som peker på at dommen i EFTA-domstolen som slår fast at etableringsfrihet er i strid med EØS-avtalen, også har klare paralleller til hva som er stridens kjerne i akvakulturloven.

Fredriksen vinner frem

Det kan bli vanskelig å opprettholde det gjeldende norske regelverket dersom Marine Harvest og ESA får gjennomslag for sitt syn.

ESA har sendt Norge et brev der de har bedt de norske myndighetene om å endre regelverket som i dag hindrer selskapets videre vekst. Det taler til gunst for John Fredriksen og styreleder Ole Eirik Lerøys uttalte ønske om ytterligere konsolidering i norsk laksenæring.

Slik ESAs foreløpige vurdering viser, har dere vel fått saken i den retningen dere ønsker?

— Ja, retningen er riktig, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.

Og det er nettopp retningen ESA har pekt ut som skaper frykt ut i kystsamfunnene.

Bekymret over «storkapitalisten»

SV og Senterpartiet har tidligere bedt Regjeringen komme på banen for å forhindre en storfusjon i norsk laksenæring.

— Vi frykter at lokale folk vil bli skjøvet ut. At Fredriksen er en kjent storkapitalist gjør oss ikke mindre bekymret. Det å samle en så stor eierandel på en hånd i en næring som er så viktig for Norge innebærer risiko, sier leder i Nei til EU, Heming Olaussen.

Olaussen mener nå at mye nå henger på Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og hennes evne til å stå opp mot ESA og deres klare uttrykk for at det norske regelverket må endres.

- Situasjonen kan komme ut av kontroll. Lokale interesser vil kunne neglisjeres fullstendig om en overvekt av store konsern kontrollerer kystnæringen, sier Olaussen.