Betaler du forsikringspremien på huset ditt uten å tenke, kan det hende du kaster penger ut av vinduet. En rask sjekk på nett kan spare deg for tusenvis av kroner.

Forsikringsselskapene mener selv at Forbrukerrådets nye løsning på nett gir en god pekepinn, men påpeker samtidig at man kan spare mye på blant annet å samle forsikringene sine.

Prestisjeprosjekt

Den temmelig nye Finansportalen er et prestisjeprosjekt signert Forbrukerrådet, og ble lansert tidligere i år. Forbrukermyndighetene hadde endelig klart å samle de mest relevante forsikringsselskapene om én felles løsning for å sjekke tilbud. Alle selskaper som tilbyr skadeforsikring er nå pliktige å være med på Forbrukerrådets portal.

Men hvor eksakt er prisene du får opp, og hva sier forsikringsbransjen selv om tilbudene?

Vi har tatt utgangspunkt i husforsikring (ikke innbo) for et hus sentralt plassert i et villastrøk på Nordstrand. Huset har et bruttoareal på 200 kvadratmeter, er av tre og bygget i 1980. Egenandelen er satt til 4000 kroner.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

Du må sjekke rabatter selv

Prisene Finansportalen presenterer spenner fra 4288 kroner (Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig) til9580 kroner hos Tryg. Portalen rangerer altså lett «vinnere» og «tapere», og flere av selskapene mener deres priser er helt i tråd med hva portalen tilbyr.

Men — forsikring er et sammensatt produkt, og skal du virkelig sette selskapene opp mot hverandre gjelder det å sjekke alle vilkår. Det betyr at du bør oppgi flere personlige opplysninger i den nettbaserte portalen. Dessuten bør du sjekke medlemskap i foreninger eller bedriftsavtaler som kan gi ytterligere rabatter.

Enkelte av selskapene krever også en eller annen form for medlemskap eller tilknytning for å få de beste prisene. Jernbanepersonalets Bank og Forsikring er for eksempel kun for kunder med en tilknytning til Jernbaneverket, selv om selskapet er med på Finansportalen.

- Et greit hjelpemiddel

De fleste selskapene Aftenposten har kontaktet opplever imidlertid at portalens løsning gir en god pekepinn:

- Kundene får nær riktig pris ved å sjekke på portalen, mener Odd H. Ulnes i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

- Portalen er bedre enn veiledende. Eksempelet gir eksakt samme pris som når vi selv beregner pris på en kommunalt ansatt uten offentlig tjenestepensjon i KLP. Medlemmer får noe bedre pris, påpeker salgsdirektør Robin Østby i KLP Skadeforsikring.

– Prisene blir ikke nøyaktige, men gir en god indikasjon på nivået og de forteller mye om hvordan de ulike selskapene ligger i forhold til hverandre, sier merkevaresjef Birgitte Sørheim i Frende Skadeforsikring AS.

- Finansportalen er etter vårt skjønn veiledende og et greit hjelpemiddel når man vil orientere seg i markedet. Kunden får ikke bedre pris ved å ringe servicesenteret vårt, sier Morten Hesselberg-Meyer hos Nemi Forsikring.

- Det er viktig å tenke på hva forsikringen inneholder, kundeservice og skadeoppgjør, mener assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

- Det er forsikringsselskapenes ansvar å passe på at de ligger inne med riktige priser i portalen, men tjenesten fanger ikke opp muligheten til rabatter. Men portalen skaper sunn konkurranse, sier kommunikasjonssjef Kristina Picard hos Storebrand.

- Siden portalen er et kompromiss mellom svært mange forsikringsselskaper og deres tarifferingsspørsmål vil jeg ikke si den er særlig anvendelig. Det totale kundeforholdet vil og bør spille inn som en viktig prisfaktor. Portalen gjør at man får et inntrykk og overordnet bilde, mener pressetalsmann Roald Stigum Olsen i Tryg Forsikring.

Flere kjøper forsikring på nett

Selv den mest digitale husstand foretrekker å snakke med en kundebehandler på telefon eller epost for å tegne forsikring.

Men nettsalget øker for de fleste selskapene.

– Det er fortsatt mest vanlig å handle forsikring via telefon, epost eller kunderådgiver, men vi ser en tendens til økende interesse for å kjøpe på nett spesielt i den yngre kundegruppen. I vår nettkanal har vi en overvekt av kunder i aldersgruppen 18 til 34 år, sier merkevaresjef Birigitte Sørheim i Frende Skadeforsikring.

– Salg som starter via nett utgjør rundt ti prosent for hus, men fem til syv prosentpoeng av disse har fått tilleggshjelp via telefon eller chat. Salg via nett er økende på alle produkter, opplyser informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige Forsikring AS.

Hele 40 prosent av salget har kommet fra nettbestillinger hos Nemi Forsikring i år, mens Tryg bare har et par prosent rene nettsalg.

– Nettsalg er svært kostnadseffektivt, men gir mindre mulighet for rådgivning og spørsmål og svar med kundene, mener pressetalsmann Roald Stigum Olsen i Tryg.

Leder for eiendomsforsikring i If Skadeforsikring, Truls Aaen, opplyser at nettsalget fortsatt er beskjedent, men i kraftig vekst. Mange har også orientert seg grundig på nett før de til slutt tar kontakt med en kunderådgiver.