Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om Alfred Nobel, ofte omtalt som Nobelprisen i økonomi, gikk til Lloyd Shapley ved University of California og Alvin Roth ved Harvard-universitetet for deres forskning på «match making», skriver nobelprize.org.

Utgangspunktet for deres forskning har vært: Hvordan skal man sette sammen ulike parter, såkalte agenter, på en mest mulig effektiv og stabil måte?

Eksempelvis, hvordan skal studenter finne riktig studiested, og hvordan skal organer fra organdonorer bli sendt til dem som trenger dem på en mest mulig effektiv og stabil måte?

Effektive markeder

De to økonomene har forsket hver for seg, men sammen er deres funn blitt brukt til å effektivisere en rekke markeder.

Shapley, som er født i 1923, la det teoretiske grunnlaget. Den yngre Roth, født i 1951, bygget videre på dette ved å gjennomføre en rekke studier. Roth og hans kolleger fant at stabilitet er nøkkelen til å forstå bestemte markedsinstitusjoners suksess.

— Det er en fortjent pris. Det er jo en kombinasjon av en person som har gjort viktig teoretisk arbeid, Shapley, og Roth som har anvendt arbeidet på viktige områder, sier professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

Bedre opptak av elever og elever

Han viser til fordeling av leger til sykehus og søknadsprosesser til videregående skoler som områder forskningen er blitt anvendt på.

— Roth har blant annet undersøkt hvordan man best mulig kan fordele leger på praksisplasser ved sykehus med sikte på å få en stabil fordeling. Målet er at det ikke er mulig for legene å finne en annen ledig plass som er bedre, sier Holden.

I utdanningssektoren har man allerede lært adskillig av Shapley og Roths arbeider, mener Holden.

-Det har vi sett i opptakene til skoler og andre utdanningsinstitusjoner i blant annet New York. Roth viste hvordan man kunne lage en søknadsprosess der søkerne alltid ville være tjent med å si sine sanne ønsker, uten å tenke taktisk, sier Holden.

De to prisvinnerne får åtte millioner svenske kroner på deling.