Kundebehandlerne i DNB Liv blir målt på om de jobber raskt nok og at de ikke tar for mange pauser av et spesialutviklet datasystem, skriver Dagens Næringsliv.

Pål Behrens, leder for Finansforbundets juridiske avdeling, forteller at det ikke bare er DnB Liv som har innført målinger på individplan.

— Vi kjenner til flere bedrifter i bransjen som nylig har begynt å bruke lignende systemer som DnB for å måle hver enkelt ansatt. Dette er et nytt fenomen som ble innført hos flere i høst, sier Behrens til Aftenposten.

Vi frykter også at ansatte som underpresterer ifølge dette datasystemet vil bli konfrontert av arbeidsgiveren, og at det i verste fall kan føre til oppsigelser.

Brudd på personvernet

Han forteller at systemene i utgangspunktet er ment for å måle måloppnåelse på gruppeplan blant de ansatte.

— Vi har i forhandlinger akseptert målinger på gruppenivå, men når det skjer på individplan mener vi det bryter med personvernet. Datatilsynet bekrefter nå vårt syn på dette, sier Behrens.

Frykter oppsigelser

Han tror selskapenes intensjon er å øke produksjonen, men tror det motsatte kan bli konsekvensen.

- Vi frykter også at ansatte som underpresterer ifølge dette datasystemet vil bli konfrontert av arbeidsgiveren, og at det i verste fall kan føre til oppsigelser, sier Behrens.

- Nødvendig system

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB sier til Aftenposten at datasystemet brukes til å «skape arbeidsflyt».

- Dette er et nødvendig system for å se hvor mange mennesker vi trenger til å løse en vaktplan. Ved å mate en mal for tidsbruk inn i systemet, får vi en bedre oversikt, sier Midteide.

Medarbeidersamtale

På spørsmål om det er nødvendig når de klarte seg uten det samme systemet tidligere, svarer han at de har behov for å se på hvordan de jobber effektivt.

— Det er helt fair å ta en runde på hvordan vi bruker systemet, men vi har vært i tett dialog med de tillitsvalgte, sier Midteide.

- Hva skjer med ansatte som bruker mer tid enn de skal?

— Dersom noen ikke presterer, vil vi kunne ta det opp i en medarbeidersamtale, og se på om vi kan bedre situasjonen, eller om vedkommende skal få andre arbeidsoppgaver. Men dette skjer også uavhengig av dette systemet, sier Midteide.