Etter syv gode år med jevn økning, går eksporten av laks nå tilbake. Torsken er mer populær enn noensinne, og satte i 2011 eksportrekord.

Tørrfisk vinner

Mens verdien av lakseeksporten går ned, er de tradisjonellefiskeriene i sterk vekst. Tørrfisk er blant vinnerne, et produkt kyst-Norge hareksportert i snart tusen år.

Norsk sjømatråd, som er det nyenavnet til Eksportutvalget for fisk, legger i dag frem eksporttallene for 2011.Det ble eksportert sjømat for til sammen 53 milliarder kroner, en nedgang på1,2 prosent eller 644 millioner kroner, sammenlignet med rekordåret 2010. Russland er nå den største mottaker avnorsk fisk. Lenge har Frankrike ligget på topp, men ble i fjor slått av vårstore nabo i øst.

Eksporten til Russland var på 5,2milliarder kroner, til Frankrike solgte Norge sjømat for 5,1 milliarder.Eksporten til Japan økte mest i 2011, men 16 prosent eller et pluss på 404millioner kroner.

Lakseprisen faller

I fjor sommer falt lakseprisenekraftig i løpet av svært kort tid, fra 42 kroner som toppnotering til rundt 23kroner. Dette har ført til at verdien av eksporten fra norsk oppdrettsnæringhar falt med 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med 2010. Det ble i fjor eksportert 979.000tonn laks, en økning på 7 prosent, og i volum, den største lakseeksportennoensinne. Men prisene har gått ned, og verdien av laksseeksporten er redusertmed over to milliarder kroner.

— Siste halvdel av 2010 og førstehalvdel av 2011 var lakseprisen særdeles høy. Nå ser vi at den er stabilisertpå samme nivå som før 2010, og laksekonsumet øker i flere av våre viktigemarkeder, sier Terje E. Martinussen som er administrerende direktør i Norsksjømatråd.

Tradisjonelle fiskerier eksporterte i fjortorsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 22 milliarder kroner, som er rekord ogen økning på 1,7 milliarder fra året før.

  • 2011 ble et historisk år for dentradisjonelle fiskerinæringen. Aldri før har det blitt eksportert mer sjømatfra denne delen av næringen, sier Martinussen.

Sild, makrell, sei og hyse har alle satteksportrekord. Både makrell og sild økte i fjor sin eksportverdi med en halvmilliard kroner.

Også tørrfisk, et produkt Norge hareksportert i snart tusen år, satte i fjor rekord. Det ble solgt tørrfisk for644 millioner kroner, 33 mill mer enn året før. Italia er fortsatt detviktigste marked for norsk tørrfisk, mens Nigeria er på full fart oppover blantmottakerlandene.

Klippfisk av torsk, som blant annetBrasil, Spania og Portugal er store mottakere av, satte også rekord. Det blesolgt klippfisk totalt for 3,8 milliarder, hvorav torsk utgjør ca 2,1milliarder kroner.