Statoil la fredag morgen frem resultatet for tredje kvartal i 2012. Selskapet har et driftsresultat på 40,9 milliarder kroner, en økning på fire prosent fra 39,3 milliarder i samme periode i fjor.

Justert driftsresultat etter skatt var på 11,9 milliarder kroner, sammenlignet med 11,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2011.

— Statoil leverte solide finansielle resultater i tredje kvartal. Gjennom opptrapping på nye felt har vi så langt i år økt produksjonen med 10 % i forhold til samme periode i fjor og med 8 % sammenlignet med gjennomsnittet for 2011. Dette er i samsvar med våre planer, sier konsernsjef Helge Lund.

Statoil har gjort flere viktige funn i år, og har i løpet av årets første ni måneder funnet mer olje enn de gjorde i hele 2011.

Solid sparekonto

Selskapet har gjennomført flere salg de siste månedene og sitter nå med hele 85 milliarder kroner i likvide midler.

De har så langt i år fått inn 29 milliarder kroner fra salg av eiendeler og virksomheter.

— Denne ukens avtale med Wintershall gir en mer fokusert portefølje, konsoliderer vår posisjon som den største aktøren på Utsirahøyden, styrker Statoils finansielle fleksibilitet og synliggjør verdien av våre posisjoner på norsk sokkel, sier Lund.

Som følge av salgene av eiendeler på norsk sokkel, forventer Statoil at produksjonen i 2013 vil være lavere enn i 2012.

Selskapet er imidlertid fortsatt i rute til en gjennomsnittlig årlig vekst på 2 til 3 % fra 2012 til 2016 og en produksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020.

Omtrent som ventet

Justert driftsresultat var på 40,0 milliarder kroner i tredje kvartal 2012, en nedgang på 7 % fra 43,1 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.

Justert driftsresultat etter skatt var på 11,9 milliarder kroner, sammenlignet med 11,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2011.

Begge disse postene var noe svakere, men i tråd med det analytikerne hadde forventet. Ifølge en undersøkelse utført av Stocklink spådde markedet 41,6 milliarder i justert driftsresultat og 12 milliarder i nettoresultat.