Forskere ved Cambridge-universitetet har foretatt en såkalt trendanalyse der de har sammenlignet antallet selvmord med tidligere prognoser.

Mellom 2008 og 2010 var det 846 flere selvmord blant menn i England enn det ville ha vært dersom landet hadde gått klar av de økonomiske nedgangstidene.

Uhyggelig påminnelse

Blant kvinner var økningen på 155, sett i forhold til hvor mange selvmord som ble begått før nedgangstidene satte inn.

Mellom 2000 og 2010 økte antallet selvmord blant britiske menn med 1,4 prosent for hver 10 prosents økning i antallet arbeidsledige, konstaterer forskerne.

— Dette er en uhyggelig påminnelse etter euforien rundt OL, om hvilke utfordringer vi står overfor, sier sosiologen David Stuckler som har ledet undersøkelsen som er gjengitt i siste utgave av British Medical Journal.

Kvinner søker hjelp

Stuckler ledet også arbeidet med en undersøkelse som ble lagt fram i juli, der det gikk fram at selvmordsraten i Europa økte kraftig fra 2007 til 2009, i takt med finanskrisen som fikk arbeidsledigheten til å skyte i været.

Den mest dramatiske økningen fant sted i Hellas og Irland, som også opplevde den største økonomiske nedgangen.

I Storbritannia økte arbeidsledigheten blant menn med 25,6 prosent årlig fra 2008 til 2010, og antallet menn som tok sitt eget liv økte samtidig med 3,6 prosent årlig.

— Det er et mønster i Storbritannia der det er tre ganger mer sannsynlig at menn begår selvmord enn kvinner, mens kvinner oftere søker hjelp for depresjon, sier Stuckler.