• TØFT BREV Å FÅ: Første gang Andreas Dalseide og sønnen fikk rede på at sønnen hadde en parkeringsbot ha ikke hadde betalt var gjennom dette brevet fra namsmannen. FOTO: FAKSIMILE

Fikk aldri purringer

Parkeringsboten ble nesten tidoblet - og Namsmannen ville tvangsselge bilen.