- Ikke dårlig samvittighet

Tidligere finansbyråd Henning Warloe vil gi sin versjon av det som skjedde i den avgjørende perioden under teleanbudet.