I disse dager sender også Forbrukerrådet et brev til DNB med krav om en utfyllende forklaring på bankens snuoperasjon i den såkalte «Øiestad-saken», skriver Adresseavisen.

Rettssaken handler om bankkunden Paal Øiestad, som fikk kredittkortet sitt frastjålet og misbrukt under en ferietur til Roma i 2008. DNB mente at Øiestad hadde oppbevart kredittkortet sammen med pinkoden, noe de karakteriserte som «grovt uaktsomt». Derfor påla de ham å betale en egenandel på 8.000 kroner.

Øiestad har hele tiden hevdet at han aldri hadde oppbevart koden sammen med kortet, men uten å få medhold i Finansklagenemda. Han tapte også i tingretten, men rett før saken skulle opp i lagmannsretten for kort tid siden, snudde DNB totalt og trakk saken fordi de mente at Øiestad likevel hadde rett.

— Vi er nødt til å finne ut hvorfor DNB snur i denne saken. Det er ikke klart for oss. Dersom DNB har fått en annen teknisk forståelse av hvordan betalingskort kan misbrukes, vil vi gjerne vite det, sier administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemda.

Banken begrunnet snuoperasjonen med at en av deres underleverandører ikke lenger kunne bevise at pinkoden var benyttet da kortet ble misbrukt, noe de tidligere hadde hevdet.