Tilbydere av såkalte «budsjettverktøy» hjelper deg med å få oversikt over forbruket og økonomien din. Forutsetningen er at du gir dem tilgang til informasjon om utgiftene dine i nettbanken. I mange tilfeller må du oppgi brukernavn og passord fra nettbanken for å benytte verktøyene.

Finanstilsynet advarer bankkunder mot å dele denne informasjonen med slike nettsteder. Du kan selv sitte igjen med regningen hvis du blir svindlet etter å ha røpet opplysninger fra nettbanken.

Usikkert ansvarsforhold

— Som kunde er det viktig at du er klar over at du er forpliktet, både via kontoavtalen din med banken og finansavtalelovens §34, til ikke å informere andre om sikkerhetskoder, gi tilgang til påloggingsinformasjon eller la andre på egen hånd initiere og utføre betalingstransaksjoner i nettbanken, skriver Finanstilsynet i advarselen.

Tilsynet presiserer også at banken ikke kan klandres for eventuell svindel som følge av at kunder deler slike opplysninger.

— Dersom du ikke overholder disse forpliktelsene, kan du risikere at banken sperrer kontoen din. Du kan også risikere at du selv må dekke tap som oppstår som følge av misbruk av disse opplysningene. Banken har ikke ansvar for tap som skyldes at kunder ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor banken, skriver tilsynet.

Men banken har et ansvar for å «forhindre uautorisert bruk av konto og betalingstjenester».

— Ettersom det kan knytte seg usikkerhet til ansvarsforholdet ved et eventuelt misbruk, og det ikke foreligger noen presedens i erstatningssaker med slik opprinnelse, anses bankens mest aktuelle virkemiddel å være sperring av nettbanken for kunder som benytter seg av eksterne budsjettverktøy, skriver tilsynet.

Alvorlig

Kommunikasjonssjef Kristina Picard i Storebrand mener det er viktig å ta denne advarselen på alvor.

– Du må ikke gi andre tilgang til sikkerhetskoder, påloggingsinformasjon eller annen sensitiv informasjon i nettbanken din. I stedet bør du bruke nettverktøy som allerede finnes i nettbanken din. Mange kunder er ikke klar over hvilke muligheter som ligger der – trygt og lett tilgjengelig, sier hun.