Oppturen har tilsynelatende vært uten ende for Facebook. I mars rundet det sosiale nettstedet 900 millioner brukere verden rundt, men så begynte det å lugge ved børsnoteringen i mai. Verdien av Facebook var ikke like høy som man trodde. Eller for å si det med businessnettstedet Bloomberg Businessweek: Det var tiårets største flopp.

Veksten bremser

Den gode nyheten for gründer Mark Zuckerberg er at Facebook fortsatt er verdens mest brukte sosiale nettsted med god margin, og at pilen fortsetter oppover.

Den dårlige nyheten er at veksten bremser, og at det er eldre mennesker som nå står for brorparten av veksten. L.A. Times refererer til forskningsbyrået Nielsens Media Research, og målinger av Facebook-bruk som viser at det bare er LinkedIn, en sosial nettverkstjeneste for jobbforbindelser, som nå har høyere prosentandel voksne og eldre brukere.

– Statistikken tilsier at unge brukere sannsynligvis vil forlate Facebook, sier Erika Brooks Adickman (30), som i 2009 startet nettjenesten "MyParentsJoinedFacebook.com", som et alternativ til arenaen foreldregenerasjonen hadde "invadert".

Luker i vennekretsen

Historien viser at sosiale nettsteder som har gått fra null til hundre tidligere, som Friendster og MySpace, også har gått den andre veien når trendene skifter og folk flytter seg videre.

Og nå blinker flere varsellamper for Facebook.

New York Times melder i mars at antall brukere som har opphevet et vennskap med andre Facebook-medlemmer gikk opp fra 56 prosent i 2009 til 63 prosent i 2011. Kvinner og yngre brukere er de som gjør dette oftest. Hele 71 prosent av Facebook-brukere mellom 18 og 19 år reduserte vennekretsen sin, melder avisen. BI-forskerne Tor W. Andreassen og Line L. Olsen peker i en artikkel på BIs nettsider at også norske brukere er blitt lunkne til nettstedet: Kun 50 prosent av Facebook-brukerne er sikre på at de fortsatt vil ha en Facebook-profil om ett år.

Professor Tor W. Andreassen tror likevel Facebook vil fortsette å vokse i perioden fremover, spesielt i gruppen brukere over 50 år.

— Veksten kommer på grunn av nettverkseffekten, og at det ikke er alternativer som er gode nok til å ta kostnadene ved å skifte. Men tegn tyder på at unge reduserer sin bruk , og spesielt kvinner "unfriender" mange i sitt nettverk, påpeker Andreassen overfor Aftenposten.no.

Han mener derfor at FB-aksjen i beste fall vil bevege seg sidelengs. Blant annet er det tegn som tyder på at reklamens effektivitet på Facebook er overvurdert, poengterer forskeren.

Lite tilfredse brukere

Samtidig scorer Facebook lavt på kundetilfredshet både i Norge og hjemmemarkedet USA. På en skala fra 0 til 100 scorer Facebook 61 i Norge, og 66 poeng i USA:

"Den lave tilfredsheten blant brukerne plasserer Facebook sammen med verstingene av USAs selskaper: kabel- og flyselskap. Den lave tilfredsheten passer også svært dårlig med Facebooks ønske om at brukerne skal komme tilbake", poengterer forskerne.

Samtidig viser Norsk Kundebarometer fallende lojalitet. Forskning.no skriver at kombinasjonen av lav tilfredshet og fallende lojalitet kan være farlig for en tjeneste:

– Det kan være en indikasjon på at noen av brukerne er på vei ut, sier prosjektleder Pål Rasmus Silseth i Norsk Kundebarometer ved BI.

Mer privat på nett

Nå flytter unge nettbrukere på seg igjen, og Facebook-skeptikere mener forflytningen skjer fra det store, åpne Facebook, der halve slekten og klassekameratene fra fjerde trinn følger med på alt du gjør, til nettsteder der det er mulig å være mindre synlig igjen.

Ett av alternativene er Twitter. "Den beste måten å sammenligne Twitter og Facebook på, er å se på den gamle

barnefortellingen om skilpadden og haren", skriver The New York Times og viser til historien om haren som kappløp med skilpadden, og var så overlegen at han ble uoppmerksom og slått på målstreken. Og haren i historien er altså Facebook: For å løpe så fort, har Facebook ifølge avisen slurpet i seg uendelige mengder data om sine brukere, og dyttet grensene for å utnytte brukernes private informasjon stadig lengre ved å offentliggjøre ting som tidligere var erklært privat på sine sider, skriver Nick Bilton. Det har gitt brukerne lav tiltro til selskapet.

Brukerne har høyere tiltro til Twitter, som har en helt annen tilnærming til brukernes privatliv, og bygger tillit sakte, men sikkert. Som skilpadden, ifølge The New York Times.

Hva tror du? Vil Facebook tape terreng for andre, sosialenettsteder? Diskuter i kommentarfeltet.