Kjell Inge Røkke er styreleder i selskapet, og kontrollerer, via sine investeringsselskaper, rundt 68 prosent av Aker.

Aker-konsernet samlet omsatte for 1345 millioner kroner i første kvartal. Dette ga et negativt driftsresultat på 333 millioner, og et resultat før skatt på minus 456 millioner.

Selskapets verdijusterte egenkapital steg med 16 prosent, til 22,5 milliarder kroner, før utbytte, ifølge kvartalsrapporten. Dette kommer som følge av at selskapene ble mer verdt i løpet av kvartalet.

— Verdiene er på sitt høyeste siden tredje kvartal 2008, og kontantbeholdningen har steget til 4,3 milliarder kroner, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA i børsmeldingen.

Aker-aksjen steg med omtrent 20 prosent i løpet av kvartalet.

Aker-konsernet er et rent investeringsselskap, hvor eierposter i blant annet Aker Solutions, Det norske oljeselskap, Kværner og Aker Biomarine inngår.