— Som ny ambassadør fra Kina til Norge er jeg fullt klar over det tunge ansvaret jeg har fått, sier Zhao i et intervju med tidsskriftet Kapital.

— Jeg er villig til å samarbeide med norske myndigheter for å reparere det politiske fundamentet for våre relasjoner slik at man kan kan fremme pragmatisk samarbeid på alle felt. Men som det kinesiske ordtaket sier: «Den som startet bråket, må avslutte det», fortsetter han.

Regimekritiker

Den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo - i kinesiske myndigheters øyne en kriminell - ble i 2010 tildelt Nobels fredspris av Nobelkomiteen, som er oppnevnt av Stortinget. Siden da har flere norske statsråder og andre myndighetsrepresentanter måttet droppe Kina-besøk fordi offisielle møter er blitt avlyst.

— Jeg har merket meg at norske medier bruker ordet «isfront» for å beskrive status quo i vårt bilaterale forhold. Det er riktig at relasjonen Kina-Norge er blitt alvorlig skadd at utdelingen av Nobels fredspris til en kinesisk kriminell og den norske regjeringens støtte med høy profil til utdelingen, og de vanskelighetene i relasjonene varer til i dag, sier ambassadøren.

Dypt såret

Han legger ansvaret på norsk side.

— Det er ikke vanskelig å forstå scenariet at norske næringsinteresser har fått vanskeligheter med fremtidig utvikling i Kina, fordi det som ble gjort fra norsk side, såret kinesiske myndigheter og landets 1,3 milliarder innbyggere dypt, sier Zhao Jun. (©NTB)