Er bøndene så sinte på landbruksminister Lars Peder Brekk at han måtte byttes ut? Er Marit Arnstad på full fart tilbake til rikspolitikken, med en stortingsplass og partiverv som mål?

Både regjeringsapparatet og Senterpartiet klarte å holde statsrådsbyttene hemmelig, helt til en time før statsminister Jens Stoltenberg presenterte Marit Arnstad som ny samferdselsminister og Trygve Slagsvold Vedum som ny landbruksminister.

Partileder Liv Signe Navarsete forklarer skiftene med at hun nå sender laget som skal vinne neste valg ut på banen.

— De tilføyer både energi og erfaring, sier hun.

— Lars Peder Brekk og Magnhild Meltveit Kleppa går tilbake til Stortinget og styrker stortingslaget, sier hun.

Hun sier det var viktig at Brekk fikk legge frem landbruksmeldingen før han gikk ut. Om bruddet i landbruksforhandlingene og konflikten med bøndene gjorde det nødvendig å bytte ham ut, vil hun ikke svare på.

- Bruddet var ikke tilsiktet, er alt hun vil si.

Den nye landbruksministeren vil ikke si noe konkret om hva han skal gjøre for å gjenopprette forholdet til bøndene.

- Gode venner tåler en uenighet, sier han til Aftenposten.no.

Han lover å stå på for at bøndene skal få tilbake troen på at Senterpartiet vil trygge fremtiden deres. Signalene fra statsministeren er ikke entydige. På spørsmål om den nye landbruksministeren vil få videre rammer til neste års landbruksoppgjør, svarer han at landbruket har hatt tidenes sterkeste inntektsvekst under Lars Peder Brekk.

— Landbruksoppgjøret skal vi ta neste vår, men det har vært sterk, vekst og denne regjeringen legger opp til fortsatt vekst i landbrukets inntekter.

Arnstad tilbake

Den nye samferdselsministeren har erfaring fra både storting og regjering, før hun trakk seg fra rikspolitikken i 2005. Nå er spørsmålet om hun er på full fart tilbake, om hun for eksempel vil satse på stortingsplass fra Nord-Trøndelag ved valget neste år.

Hun svarer unnvikende og henviser til at det er et spørsmål for nominasjonskomiteen.

— Det har jeg ikke tenkt på.

— Nå foregår den prosessen sånn at lokallagene avgjør hvilke navn de ønsker. Så får vi som er opptatt av det se når den runden er ferdig om det er aktuelt eller ikke.

Partileder Liv Signe Navarsete vil heller ikke si stort om nominasjonen i Arnstads hjemfylke. Erfaring har lært henne at det fort kan virke mot sin hensikt om den sentrale ledelsen forsøker å legge seg opp i lokallagenes nominasjonsprosesser, sier hun.