Les også:

— Dette er kjempebra. Jeg hadde nesten ikke trodd at tilsynet ville gi meg medhold, sier en glad John André Ulriksen fra Sandnessjøen.

Under en ferietur til Oslo i sommer var han to ganger innom et industri- og forretningsområde i Oslo. Tilbake fra turen fikk 45-åringen et krav i posten fra parkeringsselskapet A1 Security på 1600 kroner - to kontrollavgifter på 800 kroner hver. Vedlagt var overvåkingsbilder av bilen hans, mens han sto parkert på området. - Ulovlig, fastslår Datatilsynet.

— Kamerabruken er et altfor stort inngrep sett opp mot det parkeringsselskapet prøver å oppnå. Hadde vi tillatt dette, kunne vi risikert at det dukket opp kameraer overalt, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i tilsynet.

Lovstridig

Parkeringsselskapet monterte et kamera for å erstatte manuell kontroll, blant annet fordi selskapets parkeringsvakter skal ha blitt trakassert. Det er uklart hvor mange kontrollavgifter selskapet har utskrevet siden kameraet ble tatt i bruk i sommer, men i tillegg til John André Ulriksen skal flere andre ha kontaktet Datatilsynet.

Sakens prinsippielle og uvanlige karakter, gjorde at Datatilsynet tok tak i den. Og i et varsel til grunneieren Bygg Stillas - som tilsynet mener har ansvaret for kameraovervåkingen - krever nå tilsynet at kamerabruken må opphøre. Tilsynet mener at det er flere forhold ved kamerabruken som strider mot personopplysningsloven. Grunneieren lover nå på sin side å ordne opp.

— Parkeringsselskapet kommer nå til å få beskjed om å fjerne kameraet, opplyser daglig leder Ninette Treider i Bygg Stillas.

Penger tilbake?

Det er foreløpig uklart hva som vil skje med de kontrollavgiftene som er blitt utskrevet det siste halvåret. Daglig leder i parkeringsselskapet er på ferie og ikke tilgjengelig for kommentar, men Datatilsynet mener at det ikke har vært rettslig grunnlag for å bruke kamera til å ilegge kontrollavgifter. Sagt på en annen måte: Ileggelsen er ugyldig, og bilførerne kan kreve pengene tilbake.

— Bileierne som har fått kontrollavgift kan bestride ileggelsen på dette grunnlaget, og kreve at kontrollavgiften blir opphevet, sier Leif T. Aanensen i Datatilsynet.