— Et hovedproblem tror vi er at mange tror denne typen kostnader er dekket av den skatten de allerede betaler, sier fagsjef for skatt, Knut Høylie, i Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF).

Norske firmabilister har gjerne fått sin firmabil til disposisjon fordi de kjører mye i jobben. Reglene i Norge er slik at alle kostnader man får når man kjører på vegne av jobben, og som dekkes, ikke innebærer skatt for firmabilbrukeren.

Fast skatt

Problemene oppstår i det man begynner å bruke bilen privat. Dette blir spesielt tydelig i ferien fordi bilen da gjerne brukes mye og over lange strekninger.

For å skattlegge den private bruken av firmabilen er det laget en forenklet regel. Denne innebærer at man skal betale en standardisert og skjønnsmessig skatt av alle utgifter jobben dekker, fordi dekningen regnes som en økonomisk fordel. Størrelsen på skatten bestemmes i dag av hvor dyr bilen er.

Det NARF påpeker er at ikke alle utgifter jobben dekker når du er på ferie er med i det fastsatte skattebeløpet man betaler under de forenklede reglene.

Her er bom-anleggene. Sjekk kartet! (ekstern lenke)

Kan tas i kontroll

— Det som ikke er med er utgifter til bompenger, ferger, bøter, parkering eller andre avgifter, sier Høylie.

NARF mener mange synder mot denne regelen, enten fordi de ikke kjenner til at utgifter som ferger og bompenger ikke er dekket av den generelle regelen, eller fordi det er tidkrevende å føre og innberette utgiftene.

De som ikke har sagt fra til ligningsmyndighetene kan få problemer dersom skattevesenet kommer på kontroll. De kan blant annet få en straffeskatt som lignes tilbake flere år.

— Ja, det kan de. Det er naturlig for myndighetene å kontrollere dette når de først kontrollerer dette skatteområdet, sier Høylie.

NARF mener reglene må forenkles, noe de har bedt om i et brev til Finansdepartementet denne uken.

Prisliste: Dette koster bommene deg i kroner og øre (ekstern lenke)

Ikke bøter

— Parkeringsutgifter på private reiser og trafikkbøter må også firmabilbrukere dekke selv, eller eventuelt bli beskattet for dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn dekker kostnaden. Derimot mener vi utgifter til bompasseringer og ferge må inn i den standardiserte skatten, på linje med drivstoff, sier Høylie.

Det mener de fordi det i dag er mange som synder og at det er krevende å følge opp og kontrollere dette. Spesielt tungvint er det der hvor kostnadene spesifiseres i ettertid gjennom en abonnementsløsning.

Dyrt

— Spørsmålet er om man skal ta hensyn til hver enkelt billett eller om man skal finne et skjønnsmessig beløp til dette også. Det å følge opp dette administrativt koster vesentlig mer enn de skattemessige inntektene, sier Høylie.

De lave inntektene for staten skyldes særlig at det ikke dreier seg om spesielt store beløp.

Finansdepartementet har ennå ikke tatt stilling til brevet.