• Yara har varslet Økokrim om at det kan ha skjedd straffbare handlinger i forbindelse med investeringer i Libya.

Yara varsler mulige straffbare handlinger i Libya

Gjødselselskapet Yara har varslet Økokrim om at det kan ha skjedd straffbare handlinger i forbindelse med investeringer i Libya.