• Gassferjene er viktig for økonomien i Fjord 1. FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD

Gassferjene god butikk for Fjord 1

Drifta av gassferjene over Boknafjorden og over Bjørnefjorden bidrar sterkt til godt årsresultatet hos Fjord 1.