Vi leser om boliger som blir solgt før visning i Oslo. Mange ivrige kjøpere prøver seg med å by godt over takst før visningen, og håper at selgerne aksepterer budet. De er lei av heftige budrunder. Ofte går budrundene langt over det de fleste har råd til å betale.

Mange førstegangskjøpere sliter veldig, spesielt tøft er det for dem under 30 år. Jeg synes situasjonen er veldig urettferdig.

Politikerne burde legge bedre til rette for at ungdom får råd til å kjøpe sin egen bolig. I dag vi noe som heter "boligsparing for ungdom" (BSU), men dette er bare gunstig for dem som allerede har jobb og betaler skatt. Hva med alle oss som tar eller skal ta flere års utdannelse, og ikke kan spare noe underveis? Hvis vi ikke har rike foreldre eller vinner i Lotto, blir det omtrent umulig å skaffe egenkapital til å komme inn på boligmarkedet. Er det meningen at vi skal bo hjemme hos foreldrene våre eller i kollektiv til vi blir gamle?

Bo utenfor sentrum

Etter hvert har boligprisene steget veldig mye i Norge. Det bygges for få boliger i forhold til etterspørselen og befolkningsveksten, spesielt i de største byene. De fleste ønsker å bo sentralt, mye på grunn av at det er her det er flest jobber. Ute i distriktene, der det ikke finnes så mange arbeidsplasser, er boligprisene mye lavere. Jeg foreslår å stimulere til flere arbeidsplasser utenom de største byene og legge flere offentlige stillinger, for eksempel i skattevesenet, NAV og lignende til distriktene. Dermed vil flere flytte ut av byene og boligmarkedet vil roe seg noe ned i pressområdene.

Lavere rente for unge

En annen årsak til at boligprisene er høye er at boliglånsrenten i Norge historisk lav, slik at boligkjøpere har råd til å ta opp større lån enn de kunne ha gjort hvis boliglånsrenten var på et mer normalt nivå. Dette er også med på å presse prisene oppover. Hva med å innføre en gradering av boliglånsrenten, hvor veletablerte betaler høyere rente og unge betaler lavere rente enn markedsrente? Dette bør det være mulig å få til gjennom Husbanken, som er eid av staten.

I mellomtiden er det kanskje lurest for oss ungdom å bo hjemme hos foreldrene så lenge som mulig eller bo i kollektiv, der flere personer deler på bokostnaden? Det kan også være en god ide å melde seg inn i OBOS og USBL. Både OBOS og USBL gir forkjøpsrett til borettslagsleiligheter for sine medlemmer. Istedenfor å være med på heftige budrunder kan man bruke forkjøpsretten sin når boliger blir solgt for en pris man har råd til å betale.