Kompetansedirektør Are Turmo i NHO sa til Aftenposten tirsdag at nyutdannede ikke er klare for å jobbe etter endte studier. Han etterlyser mer praksis i forbindelse med studiene.

Anders Folkestad, leder for Unio (hovedorganisasjonen for universitets— og høyskoleutdannede), mener det er en korttenkt tankegang. Han mener arbeidsgivere må tenke mer langsiktig enn at nyansatte skal kunne gå rett inn i en jobb uten oppfølging.

— Utdannelse er for hele livet. Arbeidsgivere kan ikke vente at nyutdannede kan vandre rett inn på en arbeidsplass. Arbeidsgivere må ta ansvar for god tilrettelegging, sier Folkestad til Aftenposten.

- Viktig med bred inngang

Han mener fagutdanninger kan bli mer yrkesrettet enn i dag, men i annen høyere utdanning er det viktigere med en bredere inngang.

— Det styrker mulighetene til omstilling i løpet av yrkeslivet. Det har både hver enkelt ansatt og arbeidsgivere interesse av, sier Folkestad.

Ikke 100 prosent operative

Dag Morten Dalen, prorektor ved Handelshøgskolen BI, støtter NHO i at det bør være mer praksis integrert i studiene. Han mener imidlertid at det ikke bare er utdanningsinstitusjonenes ansvar.— Det er viktig å være klar over at det er en utdanningsfordeling mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Bedriftene må selv delta aktivt for å få en god overgang fra studier til arbeidsliv. Kandidatene kan aldri bli 100 prosent operative fra dag én, sier Dalen.

- Det er ikke bare et ansvar, bedriftene er selv tjent med å utvikle den nyutdannedes kompetanse til det den enkelte bedrift har behov for.

Praksis mer vanlig

Dalen mener likevel studentene burde bli eksponert mer for arbeidslivet mens de studerer, og forteller at dette er et satsningsområde for BI

— Vi innførte i fjor to pilotprosjekter med internship for en gruppe studenter på masternivå og en annen gruppe på bachelornivå. Studentene tilbringer et semester i en bedrift, og det er et eget kursopplegg knyttet til praksisen. Vi er svært fornøy med disse forsøkene, og vil nå utvide tilbudet fremover, sier Dalen.

Også flere utdanningsinstitusjoner tilbyr utplassering i bedrift, for eksempel ved medievitenskap ved Universitetet i Oslo er siste semester av bachelorgraden viet til en praksisperiode på en arbeidsplass.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook

Unio-leder Anders Folkestad.
DAG W. GRUNDSETH