Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Oppgjøret i frontfagene går dermed til megling hos Riksmekleren.

Ingen enighet

— Vi har ikke oppnådd avklaring på noen punkter. Vi kan ikke kaste bort tiden på å sitte her. Norsk Industri har ikke imøtekommet oss på et eneste krav, sier forbundsleder Arve Bakke til Aftenposten.no.

Et av de viktige punktene er at industriarbeidere får fedrepermisjon tilsvarende ordningene de har i andre næringer.

Onsdag kl 13. ga han opp å få til en forhandlingsløsning for frontfagene.

- Hva er det viktigste dere ikke er enige om?

— Det er mange ting. Men et av de viktige punktene er at industriarbeidere får fedrepermisjon tilsvarende ordningene de har i andre næringer. Dette koster nesten ingenting sier Bakke.

Tøff ordbruk

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at det har vært en rekke krav fra begge partene uten at det har vært noen tilnærming.

- Er dere villig til å gi noe som helst?

— Vi mener vi må ha et moderat oppgjør i ordets rette forstand. Vi har ikke mye mye å gi. Det ville være helt feil på grunn av den situasjonen mange bedrifter er i, sier han til Aftenposten.no.

Lier-Hansen sier det har vært «tøff ordbruk» og «ganske steile holdninger».

Lønnstillegg har ikke vært nevnt i forhandligene så langt, etter det Aftenposten kjenner til.

Partene samles allerede i morgen

Etter Fellesforbundets brudd for frontfagene vil Riksmegler Kari Gjesteby overta. Meglingen begynner torsdag. Partene må megle i minimum i 10 dager før et eventuelt brudd. Hvis det blir brudd så får Gjesteby fire dager på å finne en løsning. Hvis ikke, så kan det bli streik.

Det er regnet at den første helgen etter påske er det kritiske tidspunktet for meglingen. Dersom det blir streik, så vil den trolig starte denne helgen.

Årets lønnsoppgjør ble innledet med gjensidig kravoverrekkelse og det tradisjonelle håndtrykket fredag for snart to uker siden.

Resultatet av årets Frontfagoppgjør vil bli retningsgivende for de oppgjør som følger deretter, i så vel privat som offentlig sektor (se fakta).