• Hadde det ikke vært for høyestrettsdommen ville jeg vist disse tallene med stolthet, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Telenors indiske datter Uninor gikk med driftsunderskudd på nesten fem milliarder kroner i fjerde kvartali fjor og totalt for 2011 på 8,5milliarder kroner. Dette inkluderer imidlertid en nedskrivning på 4,1milliarder kroner i forbindelse med dommen i høyesterett, som fratok Uninormobillisensene i landet.

Nedskrivingen tynger Telenors resultat i siste kvartal og ga et minusresultat på 1.772 millioner kroner. Smellen kom til tross for at selskapet hadde en sterk omsetningsvekst i siste kvartal på 7 prosent.

Ikke stolt

— Hadde det ikke vært for høyestrettsdommen ville jeg vistdisse tallene med stolthet, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas mens han legger frem regnskapsdataenefor Uninor på dagens resultatpresentasjon ved hovedkontoret på Fornebu.

Baksaas opplyser at Uninor har 5,5 prosent markedsandel i India.Omsetningen øker, var 936 millioner kroner i fjerde kvartal og 3 milliarderkroner for året som helhet.

Selskapet har 28 millioner kunder etter måten Telenor regnerkunder. Baksaas forsikrer på at han nå vil gjøre alt for å beskytte Telenorsinvesteringer i India.

— Vi vil nøye undersøke hva vi kan gjøre med dette og vurderealle muligheter hva vi vil gjøre, sier Baksaas.

— Resultatene i 2011 bekrefter nok en gangTelenors posisjon som et av Europas raskest voksende telekomselskaper, med envekst på syv prosent både for kvartalet og året. Vi fikk 29 millionermobilabonnement i 2011, hvorav 7 millioner i fjerde kvartal, sier JonFredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor i en pressemelding.

Sterk vekst i India

Han understreker at konsernets vekst er takket være sterk vekst blant selskapets asiatiske kunder, blant annet i India der høyesterett for noen dager siden kunngjorde at Telonors lisens vil bli inndratt.

— Den positive utviklingen i Uninors drift gjennomåret fortsatte i fjerde kvartal, og vi er nå anerkjent som en voksende aktør idet indiske markedet. Dommen som nylig ble avsagt i indisk høyesterett om åkansellere alle mobillisensene som ble utstedt i 2008, straffer Telenor forhendelser som fant sted før vi gikk inn i India, sier Baksaas og legger til: - Vi jobber for å beskytte våreinvesteringer på alle mulige måter, og vil vurdere alle muligheter føreventuelle ytterligere investeringer. Vi forventer en rask og rettferdigbehandling fra indiske myndigheter.

Telenor har tidligere uttalt at selskapet skal investere 18-20 milliarder kroner i India, og så langt er rundt 14 milliarder investert.

Bakgrunnen for at lisensene er kansellert er en gigantisk korrupsjonssak i India, hvor Telenors partner Unitech, som er medeier i Uninor, er mistenkt for delaktighet.

Vinner på datatjenester

Den sterke veksten skyldes også økende etterspørsel etter datatjenester.

— Vi investerte betydelige beløp gjennom året forå levere nye og forbedrede tjenester til våre kunder, og for å legge til rettefor den sterke veksten i datatrafikk. Vi er sikre på at moderniseringen avinfrastruktur vil forbedre effektiviteten og være fordelaktig både for vårekunder og miljøet, sier Baksaas.

Både 23. mai, 10. juni og 17. juni 2011 hadde Telenor problemer med mobilnettet sitt, som førte til at kunder landet over ikke fikk kommunisert. Over tre millioner kunder ble rammet. Det skulle vise seg å bli den verste svikten i mobilnettet noensinne.

Det tok nesten halvannen måned før Telenor identifiserte årsaken.

Telenors rapport viste at en feil i nettet førte til en mobil «storm» mellom de mobile serverne. Store delen av problemet lå i en dataserver i Oslo. Da programmererne restartet serveren ble det liv i mobilnettet igjen.

Men som resultattallene viser så førte ikke tabben til kundeflukt.

Rekordhøy avkastning

Telenors vekst førte til en rekordhøy utbetaling til aksjonærene på 10,7 milliarder kroner.

— Vi er trygge på at Telenor-konsernet vil oppleve ytterligere vekst ogsterke resultater i 2012 gjennom å utnytte våre markedsposisjoner, menneskeligeressurser og muligheter, sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for 4. kvartal og for hele året. Se kvartalsrapporten her.

(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje)
Fjerde kvartal 2011 Fjerde kvartal 2010 2011 2010
Driftsinntekter 25 433 24 858 98 516 94 843
EBITDA før andre inntekter og kostnader 7 417 7 179 30 526 29 220
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 29,2 28,9 31,0 30,8
Justert driftsresultat 3 533 3 034 15 217 13 086
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 13,9 12,2 15,4 13,8
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser - 1 937 2 103 7 937 14 333
Resultat per aksje, i NOK -1,19 1,29 4,89 8,69
Investeringer (capex) 3 823 3 783 11 907 11 688
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 638 3 783 11 441 11 355
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 14,3 15,2 11,6 12,0
Kontantstrøm fra driften 3 780 3 395 19 085 17 865
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 18 222 19 276