Har tilsyn med banker, finansieringsforetak, forsikrings­selskap og andre typer selskap i finanssektoren.

Skal bidra til finansiell stabilitet og ordnede markedsforhold.

Skjerpet 1. desember inn bankenes utlånspraksis for boliglån, ved å innføre krav om 15 prosent egenkapital og en sikkerhetsmargin på fem prosent rente over dagens rentenivå for nye lån.