Det statseide kraftselskapet som har 3.400 medarbeidere i mer enn 20 land, fikk dermed et langt svakere driftsresultat enn 2,1 milliarder i pluss, som ble resultatet i samme periode i fjor.

Før avskrivninger var driftsresultatet 1,1 milliarder, ned fra 1,7 milliarder i tredje kvartal i fjor.

— Kraftprisene i juli og august har vært lavere enn vi har sett i Norden på mange år. Til tross for det oppnådde Statkraft et akseptabelt resultat grunnet høy kontraktsdekning og noe høyere kraftproduksjon enn i samme periode i fjor, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Mye nedbør

Selskapet opplyser at markedsforholdene i tredje kvartal fortsatt var preget av mye nedbør og høy magasinfylling i Norden fra juli til september. Sammen med økende produksjon av fornybar kraft kombinert med lavere økonomisk aktivitet i Europa ga dette lavere kraftpriser.

Statkraft produserte 11,4 TWh kraft i tredje kvartal, 4 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 10 prosent høyere enn i 2011.

Statkraft fikk et resultat før skatt på nær 1,6 milliarder kroner, mot et underskudd på nesten 1,2 milliarder i fjor. Skattekostnaden var 948 millioner.