Kjøperne som våren 2010 kjøpte en del av en tomannsbolig på Nesøya, mente i ettertid at selgeren «oversolgte» eiendommen.

I både salgsoppgave og salgsannonse ble gitt opplysninger om at det var en solrik terrasse med sol til ca. 21.30 på sommeren.

Etter å ha bodd der gjennom to somre, krevde boligkjøperne erstatning, fordi de med hjelp fra takstmann kunne vise til at det ikke er sol på terrassen etter kl. 20 om sommeren.

Følg oss på Facebook!

Sol kun 1,5 opp på husveggen

Takstmannen paret fikk engasjert, konkluderte med at «ca kl. 20.30 står solen så lavt at den kun treffer ca. 1,5 meter opp på husveggen ved terrassen, og det er konkludert med at det ikke er sol på terrassen etter kl. 20.00».

Det kom nylig frem i Oslo tingrett, da boligkjøperne saksøkte selgeren for mangler ved huset for i overkant av 461.000 kroner.

Hoveddelen av erstatningen, 345.832,50 kroner, krevde de for manglende soltimer.De mente et snitt på 2,5 manglende soltimer i forhold til hva de var blitt forespeilet i prospektet innebar en verdireduksjon av kjøpesummen på 5-10 prosent.

De mente solforholdene var en viktig forutsetning for kjøpet.

Lengre vei inn til Oslo

Et annet forhold de krevde prisavslag for, var at de mente selgeren ga uriktige opplysninger om reisetid til Oslo sentrum.

I salgsoppgave og salgsannonse ble det opplyst at det var kort vei til buss som tok ca. 12 minutter inn til Aker Brygge, og at nattbuss ekspress var like rask.

Kjøperne målte imidlertid reisetiden med buss daglig til å være 19 minutter, og mente dette utgjorde en mangel ved eiendommen.

«Reiseavstand til Oslo har betydning for kvadratmeterprisen, og det var også en viktig forutsetning for saksøker ved kjøpet», mente boligkjøperne. For de ekstra 7 minuttene (9 minutter med nattbuss), krevde boligkjøperne 100.000 kroner i prisavslag.

Burde oppdaget solforhold tidligere

I tillegg til dette, krevde de prisavslag for mindre forhold på badet. Dette ble imidlertid ansett å være for lave beløp i forhold til kjøpssummen på 4.175.000 kroner til å utgjøre en mangel.

Når det gjelder solforholdene, mente retten kjøperne burde fått oversikt over dette den første sommeren de bodde der.

Det holder ikke å reklamere over ett år senere etter å ha eid huset i to somre. At de har vært borte på ferie store deler av de to somrene mente retten var irrelevant.Hvis solforholdene var en motivasjon for kjøpet, mente retten de burde ha merket seg dette innen relativt kort tid.

Selgerens takstmann mente det var sol et eller annet sted på terrassen frem til kl. 22, så retten mener det her foreligger tolkningsuenigheter og ikke er grunnlag for at selgeren har vært uærlig eller vist grov uaktsomhet.

Klagde etter ett år

Også klagen over lengre reisetid inn til Oslo enn forespeilet ble levert over ett år etter overtagelsen.

Selv om det tar 7-9 minutter lengre tid å reise inn til Oslo enn oppgitt i salgsprospektet, mener retten dette ikke anses å være grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro.

«Boligen ligger på Nesøya i Asker kommune, og saksøkerne må antas å ha vært kjent med at det er en reisetid av en viss varighet inn til Oslo», heter det i dommen.

Alt i alt tapte boligkjøperne saken i Oslo tingrett, og må betalte motpartens omkostninger på drøyt 165.000 kroner.