Den spesielle granskingskommisjonen nedsatt av det islandske Alltinget la i dag frem sin rapport om hvordan bankvesenet i landet kunne kollapse slik det gjorde høsten 2008. Rapporten er på mer enn 2000 sider og går detaljert gjennom virksomheten til de tre storbankene Kaupthing, Glitnir og Landsbanki.

Banksektoren på Island vokste seg nesten 20 ganger så stor som bruttonasjonalprodukt uten at myndighetene grep inn.

Granskingskommisjonen mener Islands myndigheter bevisst senket skattene for å sette fart i landets økonomi, til tross for ekspertenes advarsler.

Ifølge rapporten var politikerne klar over at skattepolitikken kunne få svært negative følger for boligmarkedet, inflasjonen og hele økonomien.

De var klar over hvilken risiko de tok, slås det fast i rapporten.

«Ekstrem forsømmelse»

I dagens rapport får en rekke tidligere statsråder krass kritikk for ikke å ha gjort jobben sin.

Blant andre daværende statsminister Geir H. Haarde, daværende sentralbanksjef David Oddsson, daværende finansminister Arni M. Mathiessen og daværende bankminister Björgvin G. Sigurdsson er alle skyldige i «ekstrem forsømmelse» i sitt embete.

Det er Alltinget som har myndighet til å avgjøre om noen av de tidligere statsrådene vil bli stilt for Riksrett. Alltinget fikk overlevert den omfattende rapporten i dag og vil vurdere saken videre.

David Oddsson var sentralbanksjef høsten 2008 da banksektoren på Island kollapset. Dagens rapport viser hvor enorm gjeld de islandske bankene Kaputhing, Landsbanki og Glitnir hadde opparbeidet seg gjennom oppkjøpsaktivitet på 2000-tallet.

— Bankenes eiere hadde altfor god tilgang til bankens egne penger, sa kommisjonsmedlem og jusprofessor Sigríður Benediktsdóttir.

Forfatterne av rapporten mener at den islandske sentralbanken burde forstått at landets utenlandske valutareserver var alt for små til å kunne redde Landsbanki, banken som eide banken Icesave. 400.000 kunder i Storbritannia og Nederland, som hadde plassert sparepengene sine hos Icesave, mistet tilgangen til kontoene sine i flere uker da kollapsen var et faktum.

Glemte å fornye milliardlån

En av de største blunderne som påpekes i rapporten skjedde da den islandske sentralbanken rett og slett glemte å fornye en låneavtale på 500 millioner dollar med Bank of International Settlements (BIS) i Sveits. BIS fungerer som en "bank for sentralbanker". Da tabben ble oppdaget, prøvde islendingene forgjeves å få forlenget avtalen.

Rapporten slår fast at feilen skjedde på det verst tenkelige tidspunkt - da det var spesielt viktig for islendingene å bygge opp en reserve av utenlandsk kapital.

Lånefest

I rapporten viser de hvordan eierne av de største islandske bankene lånte store beløp med sikkerhet i aksjer i egen bank. De fikk dermed større eierandel i banken uten større risiko og holdt aksjekursen kunstig høyt.

I 2007 og 2008 ble en tredjedel av pengene som bankene lånte ut, lånt ut til folk som allerede sto i gjeld til bankene. De klarte ikke å betjene de opprinnelige lånene, som ble gitt til aksjekjøp, og fikk nye lån for å skjermes fra den globale finanskrisen, viser rapporten.

Da den islandske sentralbanken overtok Glitnir, hadde banken en gjeld på 170 milliarder islandske kroner (omlag 14 milliarder norske kroner med den daværende kursen). Sentralbanksjef Oddsson fikk regelrett sjokk da han så hvor enorm gjeld banken hadde, skrives det i rapporten. Han hadde ikke kunnskap om at omfanget var så stort.

Mye av dette er kjent fra før, men viser hvordan banktoppene kunne tappe bankene for svært store verdier. Hverken finanstilsyn, sentralbank eller regjering grep inn mot bankenes låneaktivitet.

Alltinget avgjør

Det er foreløpig ikke klart hvilke konsekvenser rapporten vil få for de omtalte personene, det er opp til Alltinget som tar saken videre til behandling nå.

Kommisjonens leder Páll Hreinsson understreket at de skyldige må bli stilt til ansvar.

- Nå må vi brette opp ermene og gjøre det som er nødvendig, sa Hreinsson på pressekonferansen mandag.

Granskingskommisjonen ble nedsatt av Alltinget i 2008 med oppdrag å granske bankkollapsen i landet og hvordan dette kunne skje. Kommisjonen har bestått av høyesterettsdommer Páll Hreinsson, Alltingets ombudsmann Tryggvi Gunnarsson og jusprofessor ved Yale University i USA, Sigríður Benediktsdóttir Ph.D.

Du kan lese mer om rapporten i Aftenpostens papirutgave tirsdag morgen.