Meningsfulle mål

Ytre motivasjonsfaktorer er gode verktøy når man skal sette i gang med arbeidet. Men til syvende og sist er det den indre motivasjon som teller.