• PÅ PLASS: Politiet var raskt på plass da «Falkbris» la til kai i Bergen. FOTO: SEAN MELING MURRAY

Bulkbåt gikk i fjellveggen

En person skal være skadet.