Flyselskapet begrunner utsettelsen med at det fortsatt pågår forhandlinger om nye kredittavtaler.

Foruten forhandlingene er SAS også i gang med en plan for betydelige innsparinger.

«Det er gjort betydelig framgang både i forhandlingene og med den nye planen, og begge ventes å være klare i løpet av de neste dagene», skriver SAS.