Den norske regjeringen vedtok fredag å stryke rundt 198 millioner kroner, som det vestafrikanske landet har utestående.

— I februar i år slettet vi 20 millioner. Nå sletter vi resten. Landet kan bruke mer av inntektene sine på gjenreising, skoler og helsetjenester til befolkningen, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Slettingen av gjelden skjer uten at bistandsbudsjettet blir belastet.

All gjeld Elfenbenskysten har utestående til Norge blir slettet.

Med i Parisklubben

Norge er en del av Parisklubben, som består av land som låner ut penger og som har vedtatt å lette gjeldsbyrden for det fattige og krigsherjede landet.

Elfenbenskysten har sluttet seg til et låneprogram i regi av Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken, og landet har oppfylt en rekke krav. Dermed har Parisklubben vedtatt å slette så godt som all bilateral gjeld (gjeld mellom stater), totalt 6,5 milliarder dollar.

Parisklubben har siden 1990-tallet jobbet for å redusere gjelden til fattige land med høy gjeld, såkalte HIPC.