Ba barn betale tusener til menigheten

Medlemmene i Smiths Venner fikk giro i posten med oppfordring om å ta opp privatlån for å gi penger til menigheten. Barn ble bedt om å betale 12.500 kroner hver.