• TRENG LEGAR: Allereie i dag er halvparten av vaktene på Voss gjort av vikarar, påpeikar Vigleik Kolltveit. Han er leiar av legane sitt forhandlingsutval på Voss. FOTO: Ingerid Jordal

Kan få legeløna halvert

Legar som går vakt i Voss kommune skal få betalt pr. pasient.