Ifølge bransjenettstedet Upstream omfatter Statoils planer for feltet to gassturbiner, hver med en kapasitet på 30 megawatt. Den endelige avgjørelsen om turbin nummer to er ikke tatt, opplyser en talsmann for selskapet.

Kjell Ingolf Ropstad, KrFs energipolitiske talsmann, reagerer og har sendt et brev til olje— og energiminister Tord Lien (Frp). Ropstad mener Statoil har holdt turbinplanene skjult og at dette bryter med stortingsavtalen om elektrifisering fra land.

— Kan statsråden bekrefte at han vil følge opp Stortingets vedtak slik at PUD (plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst, red.anm.) for Sverdrup ikke vil inneholde turbiner, men at hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land? skriver KrFs stortingsrepresentant.