Det foreligger et meklingsresultat som vil bli sendt ut til avstemning i ett av områdene, og en avtale for de tre andre områdene, opplyser riksmekler Carl Petter Martinsen til NRK.

Meklingen har foregått mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk— og Transportindustriens Landsforening.

Fristen for å komme til enighet var satt til midnatt natt til søndag, men meklingen fortsatte på overtid.

En eventuell streik ville rammet distribusjonen av alle typer forbruksvarer bortsett fra mat og de fleste andre dagligvarer.